Vertrouwenspunt Sport / gedragscode vrijwilligers

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Voor meer informatie kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl In dit kader vindt je hier onze gedragscode voor vrijwilligers.