Opzeggen

Elk lidmaatschap geldt zonder opzegging voor onbepaalde tijd. Opzeggingen moeten uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat ingeleverd zijn, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Hiervoor geldt de volgende datum: bij opzegging voor 19 november gaat deze in per 31 december. Opzeggen na deze datum is slechts mogelijk bij verhuizing buiten de regio Voorne-Putten/Rozenburg of een medisch advies van de arts waardoor men met de badmintonsport moet stoppen.